Velkommen til
Gulset Kirke

 

www.gulsetkirke.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Gulset Kirke

Gulset Menighet er en folkekirkemenighet i Den Norske Kirke
med ca. 6000 medlemmer i Gulset Bydel i Skien.

 

KONTOR – ÅPNINGSTID:

SOMMER - 2011

 

Tirsdag og torsdag kl. 10.00 – 13.00

Bortsett fra:

Uke 28 bare tirsdag. Ansvarlig prest: Thor Hesselberg

Uke 29 bare tirsdag Ansvarlig prest: Thor Hesselberg

Uke 30 tirsdag og torsdag Ansvarlig prest: Nina Kr Niestroj

Uke 31 tirsdag og torsdag Ansvarlig prest Nina Kr Niestroj

 

For å komme til Gulset Nærmiljøsenter; se www.gulset.org

 

Program 2011

 

Det er Gudstjeneste i Gulset kirke hver søndag kl. 11.00

Gudstjenestene annonseres i TA/Varden hver fredag.

 

Det er det gamle kirkerommet som er i bruk nå i sommer, grunnet sliping av gulvet i det nye kirkerommet.

 

AUGUST

Søn. 7/8 kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd.
Ledes av vikarprest.

 

Søn. 14/8 kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp.
Ledes av vikarprest Nina Kristine Niestroj.

 

Søn. 21/8 kl. 11.00: SAMLINGSGUDSTJENESTE med nattverd. Ledes av sokneprest Morten Edvardsen. Vitnesbyrd fra sommerens mange stevner. Søndagsskole. Servering av grillmat etter gudstjenesten!

 

Tors. 25/8kl.19.30: Kulturkveld i Gulset kirke

 

Søn. 28/8 kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp. Ledes av seniorprest Thor Hesselberg. Søndagsskole og kirkekaffe.

 

SEPTEMBER

Søn. 4/9 kl.11.00 & 13.00: KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER. Ledes av sokneprest Morten Edvardsen & vikarprest Nina Kristine Niestroj.Karisma deltar.

 

Tors. 8/9 kl. 19.00:Besøkstjenesten inviterer til åpen temakveld. Kari Ripegutu taler over temaet ”Værekraft!”

Lør. 10/9kl. 20.00: REVELATION Ungdomsmøte

 

Søn. 11/9 kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd. Ledes av sokneprest Morten Edvardsen. Søndagsskole og kirkekaffe. Valg av menighetsråd etter gudstjenesten.


Tors. 15/9 kl. 17.30:Nabofest i samarbeid med Nærmiljøsenteret

Søn. 18/9 kl. 11.00: Sprell Levende gudstjeneste. Mulighet for dåp. Ledes av vikarprest Nina Kristine Niestroj. Utdeling av 4-årsboka. Minstemann deltar. Kirkekaffe.

 

Tors. 22/9 kl. 19.00: Undervisningskveld. ”Å se at vi er i Kristus” (Efeserbrevet 1,1-14) Thor Hesselberg. Gruppesamling i etterkant. Åpent for alle.

 

Søn. 25/9 kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd.

Ledes av seniorprest Thor Hesselberg. Barnegospel deltar. Søndagsskole og kirkekaffe.

 

Tors 29/9 kl. 19.30: Kulturkveld i Gulset kirke

 

OKTOBER

Søn. 2/10 kl. 11.00: Ung Messe med nattverd. Ledes av sokneprest Morten Edvardsen og vikarprest Nina Kristine Niestroj og ungdommer. Konfirmanter fra hele byen, Karisma og KRIK deltar. Søndagsskole og kirkekaffe.

 

Tors. 6/10 kl. 19.00: Undervisningskveld. ”Å se at vi er bærere av håp” (Efeserbrevet 1,15-23) Nina Kristine Niestroj. Gruppesamling i etterkant. Åpent for alle.

 

Lør. 8/10 kl. 20.00: REVELATION ungdomsmøte.

 

Søn. 9/10 kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd. Ledes av vikarprest Nina Kristine Niestroj. Søndagsskole og kirkekaffe.

 

Søn. 16/10 kl. 11.00: Gudstjeneste med mulighet for dåp. Ledes av seniorprest Thor Hesselberg. Søndagsskole og kirkekaffe.

 

Tors. 20/10 kl. 19.00: Undervisningskveld. ”Å se min egen tros- og livshistorie” Jens Petter Jørgensen. Gruppesamling i etterkant. Åpent for alle.

 

21. – 23. okt: ”Sammen for Skien”-helg. Felles for alle menigheter i byen. Berit Simonsson taler. Se eget program. SETT AV HELGEN!

 

Søn. 23/10 kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd. Ledes av sokneprest Morten Edvardsen. Søndagsskole og kirkekaffe.

 

Søn. 23/10 kl. 20.00: ”TIL HIMMELS” lovsangsfest i Skien kirke

 

Tirs. 25/10 kl. 18.00: Bydelsdag 60+ i Gulset kirke

 

Tors. 27/10kl.19.30: Kulturkveld i Gulset kirke

 

Søn. 30/10 kl. 11.00: Bots- og bededagsgudstjeneste med nattverd. Ledes av vikarprest Nina Kristine Niestroj. G-vox deltar. Søndagsskole og kirkekaffe.

 

Søn. 30/10 kl. 19.00: Solidaritetskonsert med Skien Diakonale Senter.

 

NOVEMBER

Tors. 3/11 kl. 19.00: Undervisningskveld. ”Å se at vi er fri” (Efeserbrevet 2,1-22) Morten Edvardsen. Gruppesamling i etterkant. Åpent for alle.

 

Søn. 6/11 kl. 11.00: Allehelgensdagsgudstjeneste med nattverd. Ledes av sokneprest Morten Edvardsen. Mini-vox deltar. Søndagsskole og kirkekaffe.

 

Lør. 12/11kl.20.00: REVELATION Ungdomsmøte

 

Søn. 13/11 kl. 11.00: Sprell Levende gudstjeneste. Mulighet for dåp. Ledes av sokneprest Morten Edvardsen. Babytrall, Småbarnstrall og Lillefot barnehage deltar. Kirkekaffe.

 

Søn. 13/11 kl. 19.00: Gla’vox ønsker velkommen til konsert

 

Tors. 17/11 kl. 19.00: Undervisningskveld. ”Å se at alt i Kristus er en gave” (Efeserbrevet 3,1-21) Stian Berg. Gruppesamling i etterkant. Åpent for alle.

 

Lør. 19/11kl. 10.00: Julemesse i Gulset kirke Minstemann og Barnegospel deltar. Sett av dagen!

 

Søn. 20/11 kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd. Ledes av seniorprest Thor Hesselberg. Søndagsskole og kirkekaffe.

 

Tors. 24/11 kl. 19.30: Kulturkveld i Gulset kirke.

 

1. søndag i advent, søn. 27/11 kl. 11.00: ”Lys Våken”-gudstjeneste. Ledes av vikarprest Nina Kristine Niestroj. Gla’vox deltar. Kirkekaffe.

 

Søn. 27/11 kl. 18.00: Adventskonsert med Gulset Skolemusikk.

 

DESEMBER

2. søndag i advent, 4/12 kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd. Ledes av sokneprest Morten Edvardsen. G-vox deltar. Søndagsskole og kirkekaffe. Besøk av Pinsekirken Tabernaklet.

 

Tors. 8/12 kl. 19.00: Menighetens julekonsert. G-vox og Gla’vox sammen med Sondre Bratland, Sigmund Groven og Iver Kleive.

 

3. søndag i advent, 11/12 kl. 11.00: Gudstjeneste med mulighet for dåp. Ledes av sokneprest Morten Edvardsen. Mini-vox deltar. Søndagsskole og kirkekaffe.

 

4. søndag i advent, 18/12 kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd. Ledes av vikarprest Nina Kristine Niestroj. Søndagsskole og kirkekaffe.

 

Julaften i Gulset kirke:

12.00: Gudstjeneste på sykehjemmet ledet av seniorprest Thor Hesselberg.     

14.30: Familiens julegudstjeneste ledet av sokneprest Morten Edvardsen. Gulset skolemusikk, Minstemann og barnegospel deltar.

16.00: Julegudstjeneste ledet av sokneprest Morten Edvardsen. Karisma og solister deltar.

 

1. juledag, søn. 25/12 kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd. Ledes av seniorprest Thor Hesselberg. Solister.

 

Tors. 29/12 kl. 19.30: Kulturkveld i Gulset kirke

 

Nyttårsaften: Nyttårsfest for ungdom og foresatte.
Mer informasjon kommer senere.

 

Se egne semesterplaner for nærmiljøsenteret, trosopplæringen og barne- og ungdomsarbeidet.

 

 

 

 Med forbehold om endringer

 

 

 

Vil du ha nyhetsbrev på e-post fra Gulset kirke ?

 

Klikk her for å sende oss en e-post, så får du jevnlige nyheter om hva som skjer i Gulset kirke.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

 

Konfirmant

 

Nærmiljøsenter


Veibeskrivelse

 

Bildegalleri

 

Årsmelding

 

 

 

 

Gulset Kirke i media:

 

(Bilde: TA.no)

 

 

Siste TV-innslag fra

NRK Nett-TV

 

 

Nyhetsbrev og oppdateringer

 

Aktuelt fra presten
- Sogneprestens blogg

 

 

Gulsetringen
på nett !

 

 

Vil du ha nyhetsbrev på e-post fra Gulset kirke ?

 

Klikk her for å sende oss en e-post, så får du jevnlige nyheter om hva som skjer i Gulset kirke.

 

 

 

 

 

Gulset Kirke
Gulsetveien 165
3726 SKIEN